Wierszokleta – Strunyk

„Strunyk” jest drugim zbiorem nagrań udostępnionym w tym roku przez grupę WIERSZOKLETA.
Zespół założony przez muzyków Bitaminy, skupia się na muzycznej interpretacji poezji napisanej przez Piotra Sibińskiego.
Wydawnictwo dostępne jest cyfrowo, a dodatkowo towarzyszy mu, dostępny fizycznie w naszym sklepie oraz stronie recytal.pl, tomik poezji „Uś”.

Strunyk, tak jak wcześniej WIERSZOKLETA, słowo czerpie z tomiku wierszy Piotra Sibińskiego „Uś”. Tym razem nie jest to jednak w pełni wyimprowizowana muzyka. Punktem wyjścia do każdego nagrania było krótkie zapoznanie się z tekstem i uzgodnienie nastroju kompozycji, natomiast całą resztę pozostawiono intuicji muzyków.

Ep „strunyk” w serwisach streamingowych
Ep „WIERSZOKLETA” w serwisach streamingowych
Tomik Piotra Sibińskiego „Uś” w naszym sklepie